Djur & Natur

Markerna kring Dalälven är ett eldorado för älg. Här rapporteras då och
då förekomst av björn, bäver, varg och lodjur. Med lite tur kan du få se
alla de vanliga mellansvenska djurarterna här i Nedre dalälvsområdet.

Färnebofjärden är Sveriges Nationalpark nr 26. Den grundades 1998.
Här finns orörd natur där årliga översvämningar ger ny näring till ängar
och myrar. Här häckar ett hundratal fågelarter.

Rikt fågelliv
Området är mest kännt som lokal för vitryggig hackspett. Änder, knipor,
sothöns och olika vadare trivs i de många våtmarkerna liksom fiskgjuse
och rovfåglar. Hägrar, svanar, tranor och gäss häckar här i området.
Fågelförekomsten gynnas av att älvens isar går tidigt på våren.

Hotade fågelarter hos SNF
         Skåda på fåglar

Den gamle vid Dalälven

Svanar på besök

Vårblomma

Havsörn på glid


Bra växtklimat på gränsen till Norrland

Dalälven är av tradition gränsen till Norrland. Ek och Hassel förekommer
här. Masurbjörkskogen på Kvillanudden är välkänd. I vindskyddade lägen
kan odlingszonen lokalt vara bättre än 4.  

Jordbärsmuren är cirka 3 km2. Den finns i västra delen av Hedesunda -
fjärdarna. Det är en högmosse som är ovanliga så här långt norrut.

Hela muren är klassad som naturreservat. 


Sök växter i den virtuella floran     eller testa våra trädgårdslänkarHem