Företag

Byggmaterial

 

Vinnersjö Timmerhus AB
Hedesunda
Timmerhus (Timber Houses),
Takstolar, Träkonstruktioner
Tfn: 0291-700 96, 700 46
Fax: 0291-700 10

SM Bygg AB, Tärnsjö
Byggmaterial, Byggarbeten
Tfn / Fax: 0292-511 04
E-post: smbygg@heby.mail.telia.com Hemsida SM bygg

Swedish Marble Industries
Östervåla, Rosa Marmor
Marmor & Kalkprodukter
Krossat fasadmaterial
Tfn: 0292-306 08, 230 24
Mobil: 070-559 86 88, 
070-562 33 48

Fax: 0292-230 22
E-post: paass@telia.com
Simonsson & Söner Såg AB
Vinnersjö, Hedesunda
Sågade trävaror
Köper skog på rot.
Tfn: 0291-700 96, 700 20

Home