Forntiden

Äldre dokumenterade medeltida byar i Nedre Dalälven

Källor:
Riksantikvarieämbetet: Det medeltida Sverige:
Tiundaland ISBN 91-7192-128-1
Gästrikland ISBN 91-7209-136-3

Båda böckerna kan du köpa direkt från Riksantikvarieämbetets
hemsida: http://www.raa.se

I de fall stavningen avviker mycket från dagens stavning anges detta inom
parantes efter dagens namn på byn. Många av dagens byar saknas i uppräk-
ningen nedan. Det behöver inte automatiskt betyda att byarna eller gårdarna
inte fanns till på 1200, 1300 och 1400-talen. Byarna kan ha funnits till i olika
former utan att Riksantikvarie- ämbetets duktiga forskare hittat någon skriftlig
dokumentation om dessa. Det finns också en mycket stor mängd papper att
översätta så någon kan ha fallit bort.

Under medeltiden härjade många krig och epidemier varför byar och gårdar
låg för "fä fot" som ödehemman. Vissa byar behövde kanske inte heller betala
någon bokförd skatt under vissa perioder. Östervåla och Nora hade förmånen
att få betala en skatt (marklösen) så tidigt som år 1312 och därför finns det
bra dokumentation från dessa orter. 

Gästrikland, Österfärnebo och Hedesunda socknar

Österfärnebo socken
Balsta 1403 (Bardhastadhum), Bodum 1379 (Sixbo eller Ulvsbo?), Bro 1381,
Bärrek 1379 (Bergharökn), Finnäs 1443 (Synnanes), Fors 1379, Fågle 1379
(Fuglaom), Färmansbo 1391 (Farmandzbodhum), Gryt 1443, Hamre 1379
(Hambre), Kadastum 1403 (se Balsta), Klappsta 1379, Koversta 1362 (Koffre
stathom), Kräbäck 1362 (Karabaek), Kungsgården 1542, Mattön 1441 (Matö),
Nässja 1379 (Naesiom), Sanda 1443, Se 1379, Sixbo 1379 (Sixten i Bodum),
Skammora 1391 (Scamore), Stålbo 1391 (Stalabo, Strååleboda), Stärte 1391,
Sunnansund 1443, Ulvsbo 1379 (Olaffver i Bodum, Olafandersonsbodum1391),
Vinön 1443, Vista 1391, Vreta 1391, V- Österbor 1391 (Boor), Ås 1325 (Asi,
Aas 1350), Ön 1325 (Ramchelsö, Önne 1379).

Hedesunda socken
Bodom 1401 (Vinnersjö, Finnböle eller Utomälven ?), Brunn 1401 (Brunne),
Bäck 1401, Hade 1401 (Hadhe 1424), Harv 1401 (Harge), Kungsgården 1346
(curiam. Domini mei. Regis. Dictam. Viboll), Landa 1424, Litzla 1445 (Ödesbol
till Sända), Lomshed 1445, Mälbo 1424 (Maedhelbodum), Nordanbro 1470,
Oppåker 1356 (Upåkrum, Vpaker), Rångsta 1401 (Wrånstadom, Wrangastad-
hum 1424), Sevallbo? 1424 (Bodum, Säff wasboda 1542), Svarta 1401, Sända
1445, Vall 1424 (Valle), Vinnersjö 1401 (Windelsiöm, Vindhaaesyöö 1470, Ålbo
1401 (Waydabo, Awardhabo 1432, Ååleboda 1541), Ås 1401 (Åse, Åås 1541),
Ärtmanshyttan 1493 (Aerthmandz hytto, nu Hyttön), Ölbo 1401, Ön 1356 Öne,
Manööne 1424).

Wåla Härad; Nora och Östervåla socknar
Genom att Wålaborna betalade 1312 års markgäld fick byarna en utmärkt
historieskrivning 700 år senare. Intet ont som inte har något gott med sig
kan man säga !

Anmärkning: Om inte årtal anges nedan avses år 1312.

Nora socken (Tärnsjö)
Ljusbäck år 1185 (Liusabec), Det var påven Lucius den 3:e som tog byn i
beskydd för Uppsala ärkebiskopsstol. Det var inte långt efter hednatiden.

Berg (nära kyrkan ?), Bro, Brunnvalla, Buckarby (Bodaekarleby), Gäddsjö
(Geddoso), Holm, Holvastby 1331 (Olwastaeby), Lakbäck, Lockarbo, Mossbo
1377 (Masebodh), Mälby 1397 (Maedhalby), Nordmyra, Skärsjö (Skersö),
Sälja (Celiium, Saelya) nära byn Bro, Torp 1366, Åby (Haby) och Åsbo 1331
(Asobodhe).

Östervåla socken
Aspnäs Säteri vid sjön Tämnaren hade inflytande över N Uppland och
Gästrikland på 1200 och 1300 - talen. Aspnäs tillhörde då Tierps Härad.
År 1492, årtal inte helt säkert, fördes Aspnäs och några byar över till Wåla.

Bjurvalla 1348 (Byrallom), Bragdebo 1377, Bärby (Byaerby), Disebo 1309
(Dysebodhum), Ettinga (Etinggum, Otinge), Ginka 1309 (Ghimka), Gräsbo
1350, Gundbo 1357, Gåvastbo 1396 (Gudwastabodhum, Guduasteboda),
Horsskog 1409 (Horsascogh), Hov 1316 (Hoff) kyrkboställe, nu café mitt i
Östervåla, Hovberga (Obaerhae), Ingborgbo 1409 (Imparabodum), Korbo
1409 (Kofrabodum), Lagbo (Lavaebodum), Norrsälja, Offerbo (Afridae-
bodhum), Smedsbo 1386 (Smyzbole), Stigmota 1362, Stärte 1366 (Staertö),
Svina 1326, Svingbolsta 1316 (Swinabolstad), Tängesbo 1377 (Tegelsboda,
Tingelsboda), Upplanda 1366 (Vplandum), Västersälja 1366, Åby, Öndbo 1326.

Tierps Härad Tierps och Söderfors socknar

Tierps socken
Aspnäs se Östervåla socken Agnebo 1409, Bro 1357, Degerbo 1357 (Digrae-
bothom), Djupa allm. 1540 fiskewerka, Eskesta 1409, Fors 1357, Frebo 1341
(Fröbro), Fäcklinge 1409, Gisselbo 1357 (Girsingsbotom), Gryttjom 1409
(Gryteme), Halls 1413, Husby (borg) 1334 (Husaby) kvarnar och ålfiske i
Kungsviken och fiske i Tämnaren (Tempne), Iggelbo 1409, Lundby 1310
(Lynby), Lågbo 1409 (Laghboda), Mehede 1391 (Mydeednhe), Mickelsbo
1355, Munga 1413 (Mongom), Muskarbo 1492, Månkarbo 1456 (Måkarbo),
Onskarby 1486 (Odens- karlaby), Onsta 1332 (Olstadhe), Skämsta 1409
Skelmsta), Stönnansbo 1456 (Stynasbodha, Stidinxbode 1492, Svanby 1477
och runsten 1000-talet, Ullfors 1326 (Wllafors) med Kopparboda på skogen?,
Vallby 1426, Villbo 1409, Väsby 1355 Väster Ensta 1409, Yttrö 1338 (Öyo),
Yvre 1357 (Öfroio), Ålfors 1357, Årsta 1409, Åskarby 1426 (Aasakarlaby).

Söderfors socken, tidigare Tierps socken
Brusbo 1409, och Untra 1456 (Vntra) .

Se mer om Söderfors Bruk på vår länksida om Vallonbruken.

Hem     Tillbaka