Forntiden

Nedre Dalälvsområdet - En byggd med urgamla anor

Dalälven och åsarna förenade socknarna i Nedre Dalälvsområdet genom goda
tranportvägar på åsarna och båttransporter på älven. En urgammal färdväg
finns mellan Östervåla över Horrskog till Hade i S Gästrikland. Var det Upsala-
kungen BrötAnund som bättrade stigarna ?

Efter vägen, på gränsen mellan Våla och Hedesunda, finns en minnessten över
den sista avrättningen som ägde rum i socknarna. Många hus efter denna korta
vägsträcka har tidigare varit vägkrogar för resande. (till häst)

Nedan anger vi fornfynd från Tierp, Östervåla, Tärnsjö (Nora s:n), samtliga i
Uppland samt Österfärnebo och Hedesunda i Gästrikland. Statens Historiska
museum,
där fynden finns registrerade, har lagt ut sitt register över dessa
fyndplatser på internet.

Fornfynden som registrerats är från Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern.
Slutet av Järnåldern kallas Folkvandringstiden med Vendeltid och Vikingatid i
sin tur i slutet på Folkvandringstiden. Fynden från de båda bruksorterna
Gysinge och Söderfors är få. Söderfors är en sen avknoppnig av Tierp.

Siffrorna nedan anger antal registrerade fyndplatser hos Historiska museet.

I Simtuna Vaby, Harbo Eklunda, Österfärnebo Åsby och i Hedesunda har man
funnit dolkar eller knivar av svart skiffer. I Åby och Åsbo Tärnsjö Nora sn har
man funnit flintyxor. Båda dessa typer av fynd visar att de som vistats i Nedre
Dalälvsområdet kommit långväga i från. Torslunda i Tierp har fynd från
aktiviteter under alla ovanstående tidsepoker. Läget vid Tämnarån var gynsamt.

Kan det vara Skridfinnar = Samer respektive sydlänningar som bosatt sig här ?

Läsa mer: Rapporter från inventering av boplatser från Neolitisk Stenålder

Dateringarna visar att boplatserna är från tiden 3500-2400 före Kristi födelse.
Inventeringsarbetena har gjorts kring den havskant, som då nådde in här i Nedre
Dalälven, 40-55 m högre än i dag. Boendet har varit som mest aktivt under en
period av cirka 1500 år. Båda undersökningarna utfördes under åren 1995-1998.

Rapport nr 2000:15, Yngre stenålderns kustboplatser i Gävleborgs län av Niclas
Björck. Den handlar om helt nyupptäckta 5000 - 5500 åriga boplatser. Rapporten
kan köpas på Länsmuseet i Gävle. Kågbo i Hedesunda är ett stort fyndområde.

Rapport 1999:11, Gropkeramiska boplatser i Norra Uppland, av Niclas Björck.
Kontakta Länstyrelsen i Uppsala län. Fynden i Grimsarbo, Mehedeby och Marma
är omfattande.

Skifferkniv, Våla Härad, Harbo socken, Eklunda


Titta på runstenar i Gästrikland o Uppland från ett Skånskt museum i Foteviken !


Hem  Nästa sida