Forntiden

Byarna i nedanstående tabell är inlagda på tidsskalan efter daterade fornfynd.

Namnen avser byar i Österfärnebo och Hedesunda.

Hem