Forntiden

Slutsatser om landskapsnamnet Gästriklands härstamning
Av språkhistorikern Jan Sterner 

Gästrikland skrevs Gestrikalandia och Gestricaland på l2OO-talet och var då
ett "prosteri" (kyrkligt administrativt område)och möjligen ett härad i Uppland.
Namnet går tillbaka på ursprungligt "Gestrvikaland", dvs gästrikarnas land och
"gästrvikarna" var folket som bodde vid älven "Geistr" senare Gästr.
Älven Geistr heter nu Dalälven
, ett yngre namn.
 

Vik syftar på en viss vik eller vikar i Hedesunda eller Österfärnebo. Vattendrags
namn slutar inte sällan på str i Norden och Tyskland.
 

Gestr av Geistr kommer av ett verb geisa, som finns i norska och isländska
och betyder "fara fram med stark fart, storma". Ordet finns
i gotländska och
dalska om blåst.

Namn på ges-, gest- och gestr-, ibland stavade med ä, finns i Norge, Gester,
Gestrum osv, och i Sverige
i Småland (Gestra, Gäster), Jämtland (Gesten),
Västerbotten (Gästerviken), i Uppland ( Gästre), Åland (Gesterby) för att
nämna några exempel.

I samtliga fall rör det sig om vattendragsnamn eller ursprungliga sådana.
I alla dessa namn gäller det strömmande vatten, vatten som rusar fram.
Det gör vattnet verkligen här i Dalälven på flera ställen.

Att vikar i gästrikar mist sitt v finns det flera exempel på: Skedika, Sandika
(av Sandvika), Hudik, Hudiksvall av ursprungligt "Huvudvik". Finnika, Ånnika
i Hälsingland är andra exempel. Diftongen ei som i Geistr, stein och heita
blir e på lOOO-talet och vi får då Gestr, sten och heta ... 

"Häsenkärarna" (Hedesundaborna) torde ha anledning att vara stolta över
att Dalälven gett namn till vad som först på 13OO-talet blev ett landskap
(tidigare ett prosteri och kanske ett härad i Uppland. Allra äldst avsåg
-land
i ordet Gästrikland bara ett landområde närmast norr om Dalälven.
 

Ordet gästrikar avsåg alltså ursprungligen folket i Hedesunda och möjligen
Österfärnebo.

Till sist bör påpekas, att Gysinge och ordet gejser (geysir) inte hör till geisa,
Geistr utan till ett fornnordiskt verb gjósa, gysa med betydelsen "spruta,
välla fram" som i gejser. Det syftar på en fors i älven.
 

Läs mer om ortsnamn och äldre tider i Gästrikland: 

ISSN 0429-2820  Gästriklands Kulturhistoriska Förening; Från Gästrikland 1999–2000.

ISSN 1403-9370  Knights Förlag; Tvåtusen år i Gävlebygden av Jan Sterner
Boken kan bl a köpas hos Akademibokhandeln i Gävle

Hem