Forntiden


Dokumenterade fornfynd
När inlandsisen drog sig tillbaka till N Norrland 7500 år före Kristus,
utgjorde Dalälvsområdet nedanför Avesta en del av Östersjön kallad
Ancylussjön. Landmassan steg sakta upp ur havet när tyngden av
inlandsisen försvann. I dag är landhöjningen c:a 0,7 m på 100 år.

Stora delar av Östra Svealand och ett par mil av Gästrikekusten var
täckt med vatten 4000 år fkr. Högt belägna landområden, 40-100 m
över dagens havsyta kunde börja ge liv åt växter djur och inte minst
åt våra fiskande och jagande förfäder.

Områdena kring Enköpingsåsen och Uppsalaåsen (Tierp) med närhet
till Dalälven och Tämnaren och Tämnarån var naturliga boplatser.

Åsarna och bergen i Österfärnebo, Hedesunda, Tärnsjö, Våla och
Tierp intill Dalälvens forna stränder är relativt rika på fornfynd. Gamla
huvudvägar mot Norrland var Österfärnebo-Östa till U-län, på Uppsala-
åsen Tierp-Mehedeby samt Hedesunda-Ön-Hade till C och U-län.

Arkeolog Elise Hovanta skriver på en 300-sidig bok; Hedesunda
Sockens Förhistoria som kommer ut om c:a 1 år. Den boken borde
alla med Hedesundaanknytning förbeställa för att trygga utgivningen.

Klicka på bilderna för att läsa mer om forntiden i NEDA.

      

Hem

 

 
Klapperstensfält Bärrek 150 möh.
Klapperstensfält Berrek

Hotgårds udde, Sälja
Sälja och Brofjärden