Nedre Dalälven , NeDa

Nedre Dalälvens Intresseförening, NEDA, är en organisation som består av tio
kommuner, fyra landsting, fyra länstyrelser, lantbrukarna (LRF) och de privata
företagen kring Nedre Dalälven. Syftet med NeDa är att utveckla näringsliv och
turism inom Dalälvsområdet från Säter till Östersjön.

Gävle kommun "äger" stordelen av området mellan Gysinge och Söderfors.
Sandviken, Hofors, Älvkarleby, Tierp, Sala, Heby, Avesta, Hedemora och Säter
är också delaktiga i Neda. Sandvikens kommuns mångåriga satsningar
på Gysingeområdet är seriösa och berömvärda.

Nedre Dalälvsområdet
ligger geografiskt välplacerat med sina sköna kultur-,
natur- och rekreationsvärden. Nära två miljoner människor kan nå området inom
cirka två timmar. Genom aktiviteter för besökare och service till nyinflyttare ökar
möjligheterna till positiva kontakter och möjligheter för näringslivet i området.

Här finns gott om plats för såväl nyinflyttare som hemvändare.

De korta bilavstånden till Dalälven vid Färnebo- & Hedesundafjärdarna gör att
man åker hit från Stockholm på två timmar, Uppsala en dryg timme, från Arlanda
flygplats och Västerås 1,5 timme och från Gävle cirka en halvtimme.

Här kan stressade stadsbor skapa sig den lugna frizon som de så väl behöver.
Några kan starta ett nytt liv här, som företagare eller boende på äldre dar.

Utvecklingsprojektet

EU`s Utvecklingsprogram Leader+ Nedre Dalälven, NeDa, blev rankat åtta bland
tolv rangordnade områden i Södra Sverige upp till Hälsingland. Efter utvärdering
har EU har under sommaren 2001 beslutat anta 12 svenska Leader+ program
(av totalt 32 sökta).
Mer om de tolv områdena här.

Glesbygdsverket godkänner de enskilda projekten

Närmare 100 miljoner kronor ska satsas här i Nedre Dalälven-området (NeDa)
under de kommande sex-sju åren. EU beräknas bidra med 40 % av projektets
kostnader. Resten betalas av de privata, offentliga, och ideella sektorerna.

Projektet drivs av en lokal aktionsgrupp förkortat LAG som består av 21
personer från de tre samhällssektorerna. Om gruppens arbete bedrivs enligt
principen "öppenhet och förnyelse", så att de 65000 personer som bor NeDa-
området, enkelt och fortlöpande, kan följa och påverka utvecklingsarbetet
kommer projektet att lyckas. Ett 50-tal projekt har kommit igång. (Jan 2003)

För gruppens inköp gäller Lagen om offentlig upphandling; SFS 1992:1528.

År 2002 invigdes nya bron till Ön, Hedesunda som ersätter den månghundra-
åriga färjeleden från Svealand till Norrlands sydspets och dess natursköna
kulturbygder. Om man ska besöka Ön söderifrån från riksväg 67, viker man
av riksvägen 2 km norr om Kerstinbo mot Söderfors.

Nu gäller det att alla goda krafter mellan Säter och Älvkarleby hjälps åt i
Leader+ och kommer med utvecklande ideer i detta projekt.

Laxtrappor i Dalälven, en möjlighet för laxarna och besökarna !
Sedan urminnes tider har det funnits naturligt vandande lax i Dalälven.
Utbyggnaden av vattenkraften på 1900-talet satte tvärstopp för den
vandringen. Det gällde ju att bygga så billigt som möjligt vid den tiden.

Ett tips från denna Site är, att NeDa-projektet självt satsar pengar på att
göra en förstudie för byggande av laxtrappor. Ett etappmål bör vara att
först bygga trappor förbi de fem kraftverken från Älvkarleby till Näs vatten-
kraftverk i Dalarna. Projekt av denna typ ger byggnadsarbeten i byggfasen.
Kanske skulle detta ge en bättre sysselsättningsutveckling än alla övriga
NeDa-projekt tillsammans. Med laxtrappor kommer laxarna och besökarna
att strömma till NeDa.

I Norge, USA och Kanada, som är föregångare på området, kan man bidra
med billiga och moderna tekniklösningar.

Kraftbolagen i Sverige kan se möjligheter till att skapa en mera positiv image
kring sina företag och därigenom vara intresserade av att delta i projektet.
Kraftbolagen, med statliga Vattenfall i spetsen, kan eventuellt komma att
försöka sätta olika "käppar i hjulet" för laxtrappor med olika argument, men
det hoppas vi hör till 1900-talet ! Nu är det 2000-talet !

Motioner i Sverige om laxtrappor med Google.com

Ett stort ansvar för utvecklingen av Nedre Dalälven har Gävle, den största
kommunen. Gävle kommun styr över en mycket stor geografisk del av detta
område och har nu möjlighet att ta intitiativ och visa sitt engagemang.

Vi får många E-mail som berör NeDa.

E-mail NeDa:
neda@algonet.se   Tfn: 0291-211 80

E-mail LAG-gruppen: nedredalalven@telia.com
 

 

Klicka på hos Neda


Fler bilder från Nedre Dalälven   Upp    Hem 

Gränssten Bärrek

Badhuset, Gysinge

Entré Hantverkarcentrum

Torsbo, Bramsöfjärden, Hedesunda

Norra Udden, Östa

Bro till Ön, Hedesunda söderifrån

Gysinge vid PRO

Östabadet, Färnebofjärden

Höst i Gysinge