Index

www.dalalven.com

Om Rosenhagen
Rosenmiljöer
Stilleben
Rosodlingstips ny

Rosenlänkar
Sv Rosensällskapet
Allt om Trädgård
Flora Linnea
Lagerströms Rosor
Cedergrens rosor
Rosenposten Dk
Finska rosensällskapet
Vildrosor identifiering
Löta Plantskola, rosor

Övriga länkar
Fler länkar


Webdesign & Copyright (C) Malin Löf


Innehåll

Rosor vid Dalälven innehåller rosor
som är odlingsvärda inom växtzon IV
vid Nedre Dalälven. Sidorna (25st) är
under säsongvis, ständig utveckling.


Rosgrupper

Historiska rosor
Foetida & Pimpinellrosor, 3 sidor
Gallicarosor, 2 sidor
Damascenarosor
Bifera- & Portlandrosor
Alba, Jungfrurosor, 2 sidor
Centifolia, Hundrabladsrosor
Centifolia Muscosa, Mossrosor
Artrosor, artroshybrider, 3 sidor


Moderna rosor

Moschata- & Helenaerosor
Rugosa, Vresrosor, 4 sidor
Polyantha & Floribundarosor
Wichuraiana- & Kordesiirosor
Övriga mindre rosgrupper, 2 sidor