När isen ännu låg kvar i diket påbörjade vi röjnngsarbetet.
Vi tog bort granar, sly och ris från den forna åkerplätten.


Ett delprojekt i det virtuella projektet "Rosor vid Dalälven".
Backdiket runt den gamla åkertegen och ett större dike till
höger, ger god dränering. (Mars 2003)

Nästa: Nyplanterad hage