Båtleder & Fjärdar

Dalälvens utbredning i Norrland från Tyttbo i Dalarna till Söderfors
kraftverk i Uppland är cirka 40 km lång och upp till 10 km bred.
Den del av Dalälven, som kartlänken nedan omfattar, består av
10-tals mindre fjärdar som tillsammans bildar Hedesundafjärdarna.

Hedesundas arkipelag består av hundratals idylliska öar, vikar och
sund. Här och var finns fina rast- och badmöjligheter. Ön når man
via broar i var sin ände. Där finns kilometerlånga sandstränder.

Fiskemöjligheterna är obegränsade. Området ingår i Top 10 fishing.
Båtklubbens kartor över båtleder köper du bl a i en kiosk i Hedesunda.
Båtledernas huvudriktning är nedströms i samtliga grenar av Dalälven.
Ett sjökort är under framtagande och kommer att saluföras senare.

Vid blåsigt väder kan vågorna gå höga. Använd en sjövärdig båt när
du ska ut på älven. Följ prickningen om du är osäker på färdvägen.
I Gysinge, vid Gnupe/Långräckan, Östveda och Söderfors (Grån)

strömmar älven lite extra. Kolla på vädret på vår fiskesida.

Karta med prickade båtleder över Hedesundafjärdarna


Östveda strömmar

Försvarsanläggning på bottnen här ?

Prick vid Bramsö vändningen

Hedesunda Kyrka vid Öbyfjärden

Den medeltida Färjleden vid Ön,Hedesunda ersätts med bro 2002.


Några namn på byar, öar och fjärdar efter Dalälven:

Gysinge, Gävan, Sälja, Brofjärden,
Hadefjärden, Arnön, Brokfjärden,
Löten, Festplatsen, Ålbo, Flösta,
Sandsnäsbadet, Hembygdsgården,
Ögården, Hedesunda K:a, Sundby,
N. Färjsundet, Öbyfjärden, Koffsta,
Landa, Östveda, Torsbo, Södra
Färjsundet, Dalkarlsbo, Bärfallet,
Sidlandsfjärden, Gnupe, Tjursön.

Bjurön, Yttnön, Skenön, Virön,
Långviksvallen, Bramsöfjärden,
Östveda, Torsbo, Gamle, Sända,
Lågbo, Finnböle, Lövåsen, Kågbo,
Hjällsjön, Söderfors, Kattfjärden,
Bergfjärden, Fäbodfjärden, Lövön,
Ingsån, Trallet, Norrudden, Viken,
Bälgsnäs, Harbäck, Hällskog,
Hällskogsfjärden, Sevallbo.

Den urgamla båtmodellen. Obs masten ej med på bilden.

Sista kyrkbåten utgick från Bälgsnäs i Utomälven. (Söder om älven).
Båten byggdes år 1857. Båtbyggare var Erik Larsson i Hällby och Anders
Ersson i Bälgsnäs. Båten är upplagd vid Hembygdsgården. Båtens är c:a
10,5 m lång och rymde c:a 50 personer. På denna schematiska bild kan
man inte se masten och råseglet på grund av utrymmesbrist.

Källa: Båtar i Hedesunda. Författare Philibert Humbla, år 1934.

Webmastern har för inte tillgång till båtleder över Färnebofjärden.
Karta över Färnebofjärden på Naturvårdsverket hemsida.

Mer läsning finns på vår länksida

Hem