Tidiga ägare och brukare av Öns sex bondgårdar på 1500 -
och 1600-talet.

Av Hedesunda släktböcker, omarbetade och tryckta 1997, framgår att det fanns
sex hemman på Ön i början på 1600-talet. Ett av hemmanen (Nr 7) har varit
kyrkohemman före 1605.

Ön 1 (och 2) om 7 öresland
Bengt Jönsson 1570-1604, Jöns Bengtsson 1605-1624 och Peder Jönsson 1634-1653.
Därefter delades Ön 1 upp i Ön 1 = 1/3 och Ön 2 = 2/3 omkring år 1670. Den siste
frie bonden på Ön 1, Anders Olofsson, dog år 1834 och Ön 2, Olof Olsson år 1892.

Ön 3 om 4 öres- och 5 penningland
Erich Persson, 1570-1604, Jöns Erichsson 1605-1647. Den siste frie bonden Ön 3,
Nils Persson dog år 1885.

Ön 4 (och 5) om 3 öres- och 16 penningland
Joen Erichsson 1605-1635, Erich Joensson 1636-1653, Per Erichsson 1654-1673 och
Joen Persson 1675-1678. Därefter delas omkr 1680 Ön 4 upp i Ön 4 och Ön 5 i lika 
stora delar.  Den sista bonden på Ön 4, Pehr Ersson, flyttar till Österfärnbo 1816 och 
Ön nr 5 Jonas Persson 1908, fördelstagare.

Ön 6 om 2 öresland
Olof Svensson 1605-1624, Antonius Spanjor 1634-1647, Erik Antoniusson 1650-1657, 
Erich Erichsson 1658-1660, Måns Burman 1662, Anders Olufsson 1673-1675, Peder 
Celenius 1678-1683, Hustru Karin 1684-1687, Joen Germundsson 1688, Eric
Andersson 1689-1691, Mats Larsson 1692-1694, Per Persson 1695-1699, Olof
Andersson 1700-1710. Korta ägartider !  Den sista frie bonden: Per Persson dog
1753. Peder Celenius var präst.

Ön 7 om 3 öres- och 8 penningland
Detta var tidigt ett kyrkohemman står det i kyrkboken. Möjligen var det Ön 6 som
var kyrkohemman? Pelle Persson 1570-1574, Erich Persson 1575-1584, Anders
Jonsson 1585- 1593, Olof Jonsson 1594-1604, Anders Jönsson 1605-1647.
Siste frie bonden på Ön 7 Ingeborg Andersdotter dog 1910.

Ön 8 om 3 öres- och 8 penningland
Lars Hansson 1605-1624, Jöns Olufsson 1634-1647, Joen Ingolfsson 1650-1653,
Lars Jönsson 1654-1675. Den siste frie bonden, senare fördelstagare, är Lars
Ericsson död 1852. De likstora Ön 7 och 8 skulle kunna ha varit ett stort hemman
på 1500-talet

     
  Finlands vita ros vid Hedesundafjärdarna.
Tidigare ursprung: Byrilsbo

www.dalalven.com